Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Ünsüz Yumuşaması Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
“p, ç, t, k” seslerinden biri ile biten Türkçe veya yabancı kelimelere ünlü ile başlayan ekler (yapım veya çekim eki) getirilince, kelime sonundaki sert ünsüz yumuşar ve “b, c, d, g, ğ” ye dönüşür. Bu duruma ünsüz yumuşaması denir. Hatta “g” nin “ğ” ye dönüştüğü de görülür:

Örnekler:
ağaç→ağaca, çocuk→çocuğu, senet→senedin
dolap→dolabın, ekmek→ekmeği, kitap→kitabım
tüfek→tüfeği, diyalog→diyaloğu...
almak→almağa...

Bu daha çok sert ünsüzün iki ünlü arasında kalmasının sonucudur, ama kelime sonunda iki ünsüz bulunduğunda da yumuşama görülmektedir. Öyleyse bu yumuşama tamamen sert ünsüzden sonra gelen ünlüyle ilgilidir:

Örnekler:
borç→borcum, kalp→kalbi, kurt→kurdun, denk→dengim, renk→rengi, kepenk→kepengi

Sanat, millet, devlet, ahlâk, cumhuriyet, evrak, hukuk, sepet gibi bazı yabancı kelimelerde yumuşama olmaz:

Örnekler:
ahlâkım, merakımı, anketin, sanatı, millete, devletin, sürati, hakikatin, tazyiki, hukukun...

Sert ünsüzle biten özel isimlerde meydana gelen yumuşama yazıda gösterilmez, telâffuzdan anlaşılır:

Örnekler:
Gemlik’e (okunuşu: gemliğe), Ahmet’i (okunuşu: ahmedi)...

Yumuşama, tek heceli kelimelerde bazen görülse de genellikle yoktur:

Örnekler:
ip-e, suç-u, et-e, ak-ı, at-a, ok-u, aç-ı, tok-a, alt-ında, birik-en, acık-an, lig-in, org-um...
cep→ceb-i, kap→kab-ı, çok→çoğ-u, taç→tac-ı, yurt→yurd-u...


Ünsüz Yumuşaması Nedir (Detay ve Örnek)p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten sözcük veya eklere, ünlüyle başlayan bir ek ya da sözcük getirildiğinde bu ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, g-ğ” biçimlerine dönüşür. Bu olaya “ünsüz yumuşaması” denir.

p, ç, t, k › b, c, d, g-ğ
SERT YUMUŞAK

dolap – ın → dolabın
SERT YUMUŞAK
pb
ünsüz yumuşaması

ilaç – ım → ilacım
SERT YUMUŞAK
çc
ünsüz yumuşaması

kanat – ı → kanadı
SERT YUMUŞAK
td
ünsüz yumuşaması

gözlük – üm → gözlüğüm
SERT YUMUŞAK
kğ
ünsüz yumuşaması

ahenk – i → ahengi
SERT YUMUŞAK
kg
ünsüz yumuşaması


* Sert ünsüzle biten eklerden sonra ünlüyle başlayan başka bir ek getirildiğinde yine “ünsüz yumuşaması” meydana gelir.

gel – ecek – iz → geleceğiz
SERT YUMUŞAK
kğ
ünsüz yumuşaması


NOT: Sert ünsüzle biten bazı sözcüklerde “ünsüz yumuşaması” görülmez.

hukuk – un → hukukun
saç – ım → saçım
devlet – in → devletin
çöp – ü → çöpü


Ünsüz Yumuşaması Resimleri

 • 7
  Ünsüz Yumuşaması Örnekleri 9 ay önce

  Ünsüz Yumuşaması Örnekleri

 • 6
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

  2 yıl önce rica ederim.. :)
  2 yıl önce gerçekten çok iyi çok sağol

Ünsüz Yumuşaması Sunumları

 • 3
  Önizleme: 9 ay önce

  Ünsüz Yumuşaması Slayt Sunusu (PPTX)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  1Ünsüz YumuşamasıTÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1“p, ç, t, k” ile biten sözcüklere,ünlü ile başlayan bir ek getirildiğindeDolap – a:Çekiç – in:Kilit – i: Sokak – a:Dola ap > b’ye,b style.visibility

  2. Sayfa
  2Ünsüz YumuşamasıTÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1“p, ç, t, k” ile biten sözcüklere,ünlü ile başlayan bir ek getirildiğindeç > c’ye,p > b’ye,Dolap – a:Çekiç – in:Kilit – i: Sokak – a:Dola ab Çeki incstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  3Ünsüz YumuşamasıTÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1“p, ç, t, k” ile biten sözcüklere,ünlü ile başlayan bir ek getirildiğindeç > c’ye,p > b’ye,Dolap – a:Çekiç – in:Kilit – i: Sokak – a:Dola ab Çeki incstyle.visibility

  4. Sayfa
  4Ünsüz YumuşamasıTÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları“p, ç, t, k” ile biten sözcüklere,ünlü ile başlayan bir ek getirildiğindeç > c’ye,p > b’ye,Dolap – a:Çekiç – in:Kilit – i: Sokak – a:Dola ab Çeki inct > d’ye,Kili idstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  5Ünsüz YumuşamasıTÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları“p, ç, t, k” ile biten sözcüklere,ünlü ile başlayan bir ek getirildiğindeç > c’ye,p > b’ye,Dolap – a:Çekiç – in:Kilit – i: Sokak – a:Dola ab Çeki inct > d’ye,Kili idstyle.visibility

  6. Sayfa
  6Ünsüz YumuşamasıTÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1“p, ç, t, k” ile biten sözcüklere,ünlü ile başlayan bir ek getirildiğindeç > c’ye,p > b’ye,Dolap – a:Çekiç – in:Kilit – i: Sokak – a:Dola ab Çeki inct > d’ye,Kili idSoka ağk > g / ğ’ye dönüşür.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  7Ünsüz YumuşamasıTÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1“p, ç, t, k” ile biten sözcüklere,ünlü ile başlayan bir ek getirildiğindeç > c’ye,p > b’ye,Dolap – a:Çekiç – in:Kilit – i: Sokak – a:Dola ab Çeki inct > d’ye,Kili idSoka ağk > g / ğ’ye dönüşür.style.visibility

  8. Sayfa
  8TÜRKÇE / Ünlülerle İlgili Ses Olayları - 1Yabancı dilden Türkçeye geçen sözcüklerin çoğunda yumuşama olmaz. Örnekler{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}sanat -ı sanatıhukuk -u hukukubilet -i biletipaket -in paketinstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  9. Sayfa
  9TÜRKÇE / Ünlülerle İlgili Ses Olayları - 1Özel adların sonundaki sert ünsüzler okunuşta yumuşar, yazılışta değişmez.{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Sözcükler Ek Okunuşu YazılışıMehmet -e Mehmede Mehmet’eSinop -u Sinobu Sinop’uTokat -a Tokada Tokat’aÖrneklerstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  10TÜRKÇE / Ünlülerle İlgili Ses Olayları - 1Tek heceli sözcüklerin genelinde ünsüz yumuşaması olmazken az sayıda sözcükte bu kurala rastlanır.Örnekler{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}et -i etitop -u topukoç -um koçumilk -i ilki{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}uç -u ucukap -ı kabıdört -ü dördügit -er giderstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

 • 1
  Önizleme: 9 ay önce

  Ünsüz Yumuşaması Ödevi Sunum

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ÜNSÜZ YUMUŞAMASI SELMA ÇİMEN 20110904055 Altıncı sınıf Ses bilgisi ünitesi içinde yer alan Ünsüz yumuşaması konusunu ve bu konu hakkındaki testleri içeren bir sunumdur.1

  2. Sayfa
  ÜNSÜZ YUMUŞAMASI(DEĞİŞİMİ)Sessiz değişimi" ya da "sessiz yumuşaması" olarak da bilinir. Türkçede sözcük sonlarında süreksiz yumuşak harfler (b, c, d, g) bulunmaz; bu ünsüzlerin sert karşılıkları olan "p, ç, t, k" bulunur.Ağaç, dört, kıraç, dolap, ayak, ekmek... Bazı sözcüklerin sonunda "b, c, d, ğ" ünsüzleri bulunabilir.1

  3. Sayfa
  "Ad, sac, yağ, ağ, yad, hac, ab...""p, ç, t, k" sert ünsüzleri ile biten sözcüklere ünlü ile başlayan ekler geldiğinde bu ünsüzler yumuşayarak "b, c, d, g, ğ" olur.2

  4. Sayfa
  Bazı durumlarda ünsüz yumuşamasına aykırı kullanımlar ortaya çıkar. Şu durumlarda ünsüz yumuşaması olmaz .Tek heceli sözcüklerden sonra ünlüler geldiğinde, yumuşama genellikle olmaz. Örnek: "at-ı,  çöp-e,  ot-u,   it-i,  ak-ı, tek-i,  kırk-ı,  kork-u,  sap-ı, yap-ı, üç-ü, saç-ı..."3

  5. Sayfa
  Ancak kimi tek heceli sözcüklerde yumuşama olayı gerçekleşir. Örnek: çok-u çoğu,  cep-e cebe gök-ü göğü, taç-ı tacı geç-ik gecik-(mek)"Ak" ve "aç" gibi bazı sözcükler, çekim eki geldiğinde yumuşamaz, yapım eki eklendiğinde yumuşar.4

  6. Sayfa
  * Sert ünsüzle biten özel isimlere ünlüyle başlayan ekler geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşamaz. (Söyleyişte yumuşar.)Örnek:Mehmet-e Mehmet'ePamucak-a Pamucak'arIrak-ı Irak'ı5

  7. Sayfa
  Sert ünsüzle biten yabancı asıllı sözcüklere ünlü ile baş­layan ek geldiğinde bu sözcüklerin sonundaki sert ün­süzler de yumuşamaz.Örnek:kaset-i kaseti, millet-e milletekast-et kastetmek, piramit-i piramitihukuk-u hukuku, pilot-a pilotu...6

  8. Sayfa
  "-t, -it, -it" yapım ekiyle türetilmiş sözcüklerde de genel­likle yumuşama olmaz.taşıt-a, kanıt-ı, anıt-ın, konut-u, karşıt-ı, yanıt-ı..."Geçit" sözcüğü ek aldığında, sondaki "t" yumuşar:geçit-i geçidi. "-t" eki çatı eki olarak kullanıldığında da yumuşama olmaz:"anlat-an, korkut-ucu, dedirt-en, okut-ur, taşıt-ır..."7

  9. Sayfa
  Ünsüz yumuşaması, genellikle iki ünlü arasında kalan sert ünsüzün yumuşaması şeklinde olur.Sonu "nk" ya da "rt" ile biten sözcükler ünlü ile biten ek aldığında bu sözcüklerin sonundaki "k" ve "t" yumuşayıp "g" ve "d" olur. cenk-e cenge                             renk-i rengi                               art-ı ardı                                    dört-ü dördü8

  10. Sayfa
  ÜNSÜZ YUMUŞAMASI TESTLER1.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de benzeşmesi kuralı vardır? A) Bu yapının işçiliği Mimar Sinan’a aittir. B) Bu toprağa bol gübre vermeliyiz. C) Dün dişçiden randevu aldım. D) Bu baskının başka bir örneği yok.9

  11. Sayfa
  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?A) Bugünlerde seni çok özlüyorum.B )Her akşam bir şeyler yazıyorum.C) Arkadaşımın cevabını beğenmedim.D) Aklını kullanmasını bilmelisin.3.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması olayı vardır? A) Milleti B) Adalete C) Pirincin D) Atı10

  12. Sayfa
  4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? A)Yurdumu çok seviyorum. B)Çocuklar küçük yaşlarda eğitilir. C)Akşam olunca kocası işten gelir. D)Burası doğal güzellikleriyle tanınır. 5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime yoktur? A) Bu soğuğa dikkat edelim. B) Anahtarı bulamayınca kilidi kırdılar. C) Böceği sen gördün mü? D) Kardeşim merdivenlerden çıktı.11

  13. Sayfa
  6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? A) Sokaktaki kedi miyavlayarak uzaklaştı. B) Yapılan yöresel yemeklerin tadı çok güzelmiş.C) Gelecek güzel günler için çalışmalıyız.D) Su, bu topraklar üzerinden akıyor.7.p,ç,t,k” sert ünsüzleriyle biten sözcükler,ünlüyle başlayan ekle birleşince “b,c,d,g,ğ” ünsüzlerine dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek vardır?13

  14. Sayfa
  A) Cevabını bilmediğin soruları öğretmenine sor! B)Açıkça söylüyorum, be gelemem. C)Talihsiz bir açıklama yaptınız. D)Sorunlarınızı başka şekilde çözmeye çalışın!8.Aşağıdaki cümlelerin hagisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime yoktur? A)Anahtarını bulamayınca kilidi kırdılar. B)Kardeşim kızamığa yakalandı. C)Barışmaları için kardeşim aracı oldu. D)Masadaki kitabı bana verir misin?13

  15. Sayfa
  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? A) Bu yaz tatile gideceğim. B) Hediye aldığıma çok sevindi. C) Akşam, ekmeği fazla yedi. D) Sessizce eve geldi. 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır? A) Derdimi kimseye söylemek istemiyordum B) Hukuka uygun hareket etmeliyiz. C) Kadının bebeği ağlıyordu. D) Sandığın içindekileri merak ediyorum.14

  16. Sayfa
  Özetp, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten sözcük veya eklere, ünlüyle başlayan bir ek ya da sözcük getirildiğinde bu ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, g-ğ” biçimlerine dönüşür. Bu olaya “ünsüz yumuşaması” denir. dolap – ın   →   dolabın   SERT             YUMUŞAK                 p   ›  b        ünsüz yumuşamasıilaç – ım    →   ilacım SERT              YUMUŞAK              ç   ›  c        ünsüz yumuşaması15

  17. Sayfa
  kanat – ı  →   kanadı SERT            YUMUŞAK            t   ›  dünsüz yumuşamasıgözlük – üm   →   gözlüğüm SERT             YUMUŞAK            k   ›  ğ ünsüz yumuşaması16

  18. Sayfa
  Kaynakçawww.toplumdusmani.netwww.yenimakale.comwww.cokbilgi.comwww.bilgicik.comwww.edebiyol.comTürk Dili (Muharrem ERGİN)17

Ünsüz Yumuşaması Videoları

 • 3
  9 ay önce

  ÜNSÜZ YUMUŞAMASI (ÜNSÜZ DEĞİŞİMİ)

 • 1
  9 ay önce

  ÜNSÜZ YUMUŞAMASI( SES BİLGİSİ)  

Ünsüz Yumuşaması Soru & Cevap

 • 2

  9 ay önce

  Soru : Ünsüz Yumuşaması na 40 tane örnek verebilirmisiniz?

  8 ay önce
  Ağaç –a → ağaca
  ⇒ Bacak –ı → bacağı
  ⇒ Bayrak –ı → bayrağı
  ⇒ Bilek –i → bileği
  ⇒ Borç –unuz → borcunuz
  ⇒ Çocuk –u → çocuğu
  ⇒ Ekmek –e → ekmeğe
  ⇒ Geçit –e → geçide
  ⇒ Hesap –ı → hesabı
  ⇒ İlaç –ım → ilacım
  ⇒ İnanç –ınız → inancınız
  ⇒ İnat –ı → inadı
  ⇒ Kağıt –ı → kağıdı
  ⇒ Kanat –ı → kanadı
  ⇒ Kasap –ım → kasabım
  ⇒ Kızamık –a → kızamığa
  ⇒ Kilit –i → kilidi
  ⇒ Kuraklık –ı → kuraklığı
  ⇒ Mezhep –i → mezhebi
  ⇒ Pabuç –um → pabucum
  ⇒ Piliç –i → pilici
  ⇒ Senet –imiz → senedimiz
  ⇒ Şurup –u → şurubu
  ⇒ Tarak –a → tarağa
  ⇒ Toprak –ın → toprağın
  ⇒ Tüfek –i → tüfeği
  ⇒ Umut –u → umudu
  ⇒ Yanak –a → yanağa
  ⇒ Yaprak –ı → yaprağı
  ⇒ Yoğurt –u → yoğurdu

Ünsüz Yumuşaması Ek Bilgileri

 • 2
  9 ay önce

  Ünsüz yumuşaması örnekleri


  1- Aşağıdaki ağaca(Ağaç->A) dikkat et.
  2- Çocuğu(Çocuk->U) rahat bırakın.
  3- Bizde ki senedin (Senet->in) süresi doluyor borcunuzu ödeyin lütfen.

  Ünsüz yumuşaması özel durumlar


  1- Sert ünsüzle biten eklerden sonra ünlüyle başlayan başka bir ek getirildiğinde yine "ünsüz yumuşaması" meydana gelir.
  Örnek: 3 gün sonra tekra size geleceğiz (Gel->ecek->iz).
  2- Sert ünsüzle biten bazı sözcüklerde "ünsüz yumuşaması (Ünsüzlerde yumuşama)" görülmez.
  Örnek: Sen hukukun(hukuk->Un) üstünlüğüne güven miyormusun?
  3- Tek heceli sözcüklerde Ünsüz yumuşaması (Ünsüzlerde yumuşama) kuralı olmaz.
  Örnek: Senden böyle bir şey beklemezdim koçum (Koç->Um).
  4- P, ç, t, k ünsüzleri ile biten özel adların sonuna ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde son harfteki yumuşama yazıma yansıtılmaz.
  Örnek: İsmail'e verdiğin mektubu ilettim.
  5- Yabancı dilden Türkçeye geçen sözcüklerde yumuşama olmaz.
  Örnek: Yanında telefon kartı(Kart->ı) varmı acaba?
  Örnek: Arkadaşının bisikleti (Bisiklet->i) çok güzelmiş.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Ünsüz Yumuşaması Örnekleri
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)